Veiing av masse over transportbånd skjer ofte ved hjelp av såkalte båndvekter. 

En båndvekt består typisk av ett eller flere rullesett med Veiecelle som belastes av massen på båndet, et tachometer, en koblingsboks og et Vektinstrumenter som beregner flow og utveid masse basert på båndets hastighet og belastningen på veiecellen.  Båndvekter er svært nøyaktige og har ofte stor kapasitet.  En av Europas største båndvekter står på havnen i Narvik på LKABs malmutlaster, kapasitet 14.000 tonn pr. time med en nøyaktighet bedre enn 0,25%.