Scaleit W8 Pro er en egenutviklet programvare spesielt beregnet for bruk i tilknytning til bilvekt. W8 Pro er vårt eget produkt, utviklet av oss og det kan enkelt settes opp med sync mot server. Vektverdier lagres i SQL database, hvor man enkelt kan åpne for Access for kunde. Programvaren inneholder bl.a. kasseløsning, integrasjon mot betalingsterminaler (Netts eller Veriphone), samt deklarasjonsmodul for farlig avfall.