Scaleit AS er valgt som samarbeidspartner av det danske Ingeniørfirma Poul Tarp A/S til å markedsføre og selge deres mobile veie- og registreringsutstyr innenfor det stadig voksende miljøområde i Norge. Poul Tarp A/S er markedsledende i Danmark på chassisvekt, liftvekt og vekt på løftelem eller dørk.