Jesma Gjennomløpsvekt

Spesielt konstruert til inntak og utlevering av bulkmaterialer, pulvervarer, granulater – samt veiing av prosessflow med indikasjon av timekapasitet.

Denne type vekt er spesielt konstruert til store mengder. Gennomløpsvekten er en velegnet løsning til mange oppgaver, der en veiefunksjon skal bygges inn. Vekten kan med stor nøyaktighet arbeide med forskjelligartede materialer. Kan etter ønske godkjennes iht. OIML R-107, Klasse 0,2 og 0,5.

Kontakt oss for mer informasjon om produktet.