Jesma Loss In Weight

Elektronisk differensialvekt for blanding av pulver og væske.

Funksjonsprinsippet for “Loss in Weight” er – via gjentagende statiske veiinger – å bestemme masseflowet fra en beholder.

Veiebeholderen tømmes langsomt, og vekttapet pr. tidsenhet gir mengdesignalet, som styrer hastigheten på doseringen til ønsket verdi.
Vektstyring WC9604 oppdaterer kontinuerlig forholdet mellom den ønskede dosering og den reelt doserte mengde. Når beholderen er nesten tom, skiftes det til trendtabellen, og de nettopp lærte verdier, for forholdet mellom snegleomdreiing og vekttap. Dette brukes for beregning av doseringen under neste fylling av beholderen. Når beholderen igjen er nesten full skiftes det tilbake til normal tilstand. Prinsippet gir mulighet for en meget nøyaktig dosering og en meget nøyaktig regulering av masseflowet.