Jesma Mikro- og Labvekt

Nøyaktig dosering av pulver mineraler og granulater.

Med utgangspunkt i Atex krav, har Jesma utviklet VSS/EE mikrovekten, hvor man har fjernet alle elektriske / pneumatiske komponenter fra støvsonen.
De forskjellige typer mikro-/labvekter sikrer en optimal tømming av det enkelte produkt og arbeider med meget stor nøyaktighet.

Kontakt oss for mer informasjon om produktet.