Scaleit Batchsystems – Mottakssystem for fisk

Automatisk innveiing av fisk fra båt til mottak og veiing av fisk før og etter sløying.

Kategori:

Batchsystemet gjør automatisk innveiing av fisk fra båt til mottak. Systemet kan skaleres til veiing og registrering både før og etter sløyingen. Systemet er godkjent for kjøp og salg. Ved innveiing losses fisken i innveiingssilo og systemet starter. Da vil den starte båndene og mate innveiingsvekten med fisk. Når vektens målsatte mengde er nådd, stopper båndet, vekta registreres, siloen tømmes og lukkes igjen og matebåndet starter på nytt. Systemet er helautomatisk og gir effektiv og rask veiing av landingen uten unødvendig truckkjøring og manuelle registreringer.

Systemet kan skaleres opp til å veie enten før eller etter sløyelinje, eller både og. Ved veiing før og etter vil du ha full kontroll over effektiviteten til sløyelinjen og vite hvilken faktor landingene har.

Systemet er en av systemene som er godkjent etter “Hovdenmodellen”, hvor det er gitt dispensasjon til å veie fisk før og etter sløying, samt bruke dynamisk faktor på skriving av sluttseddel. I disse tilfellene vil systemet automatisk sende veierapportene til Fiskeridirektoratet etter krav i dispensasjon. Systemet sikrer full åpenhet og transparens i veiingen og er en av de få systemene som er godkjent for bruk med dynamisk faktor (NB! Med dispensasjon fra departementet).

 

Komplett innveiing satt i system

Ramberg Fisk AS, Hovden Fiskeindustri AS og Aksel Hansen AS er blant mange som har investert i et helautomatisk innveiingssystem fra Scaleit AS, K2 Solution AS, og Latech AS. Prinsippet er at hele veie-og registreringsprosessen skal gå helautomatisk med elektronisk registrering uten bruk av truck og kar på en pålitelig og godkjent måte.
Fartøyet kan levere fisken rett i bulk på kaia ved hjelp av pumpe eller tømming av kar. Deretter startes prosessen med å tømme bulken via en vekt som fortløpende registrerer innveiingen knyttet mot aktuellt fartøy. Hele veieprosessen går helautomatisk til fangsten er registrert, og mellomlagres etter innveiing eller kjøres direkte til sløyelinjen. Etter sløying veies både fisk og biprodukter i automatiske vekter.

På kaia har Ramberg Fisk AS to innveiingsbulker hvor to fartøy kan levere og veie inn fangsten parallelt og hvor hvert enkelt fartøy kan følge med på hvor mye de har levert fortløpende mens innveiing pågår. Summering av fangst vises i et display på veggen over bulken og skipperen kan stå i styrhuset og følge med på registreringen. Når fangsten er ferdig veid skrives det automatisk ut en veie rapport som viser innveid vekt, totaltellere ved start og stopp samt at det gjøres en verifiseringssjekk av alle enkeltveiingene mot bl.a. fartøy for å sjekke om noe kan være endret på underveis i prosessen. Dersom alt er ok vil rapporten vise «Data verification: OK». Dette er en bekreftelse på at innveiingen har foregått korrekt. Mottaksanlegget kan da enkelt overføre innveide data til sluttseddel med elektronisk sporing, ferdig utfylt og klart for innsending til råfisklaget.
Etter sløyelinjen har systemet ytterligere 4 registreringspunkter:
• Utveid sløyd fisk
• Lever
• Rogn
• Slog
Ved bruk av innveid og utveid vekt kan man kjøre ut rapporter for å finne ut nøyaktig dynamisk
biologisk utbytte. Dette er nyttig for å se om det er avvik i faktor fra 1,5 som er godkjent for Torsk.
Bruk av automatiske innveiingssystemer reduserer truckkjøring betydelig og reduserer risikoen for
skader knyttet til truckkjøring både ute og innendørs. Kvalitetsmessig blir det færre berøringer av
fisken og større nøyaktighet i veiing og levering.
Systemet er godkjent for kjøp og salg av Justervesenet iht. Welmec 7.2 standard.
Samarbeidet mellom K2 Solutions AS som softwareleverandør, Scaleit AS som vektleverandør og
Latech AS som leverandør av (infrastruktur) hardware fungerer meget bra og løsningene er både innovative og effektive for næringen.