/ / / Scaleit Tamtrans for hjullastere

Scaleit Tamtrans for hjullastere

TamTrans gir deg muligheten til å integrere din hjullastervekt med bilvekten.

Kategori:

TamTrans forenkler hverdagen for vektbetjeningen og andre som behandler vektbilag, fakturering etc.

TamTrans er en programmodul til Scaleit R5 programvare for bilvektanlegg.  Med denne modulen kan man administrere minnet i hjullastervekten og overføre registerdata fra bilvektprogrammet ut til hjullasteren. Videre kan man hente inn veiinger fra hjullasteren, og evt. lese dem inn i bilvektprogrammet. Man kan også overføre data til en Excel-fil.

Man kan administrere et stort antall hjullastere med ett program, den eneste betingelsen er at hver hjullaster har en Tamtron vekt med USB eller modem.