Tamtron Scalex RDW Jernbanevekt

For stasjonær veiing.

Kategori:

Tamtron Scalex RDW er et svært nøyaktig vektsystem for stasjonær veiing. Kan også leveres for kommersielt bruk. Vektsystemet benyttes i første rekke innendørs i f.eks. verkstedhaller, tog-depot, i produksjon av jernbanevogner og er ofte plassert på betonggulv i reparasjonsgrav.

  • Meget nøyaktig
  • Kan godkjennes for kjøp/salg

Høy nøyaktighet – kan leveres for kommersielt bruk
For stasjonær veiing som ofte utføres innendørs. Er også tilgjengelig i ulike sporvidder – side om side.
Tamtron Scalex RDW vektsystem kan benyttes til å kvalitetssikre jernbanevogner etter produksjon eller reparasjon før de slippes ut i sporet. Systemet veier alle typer vogner, hjul, aksler og boggier, samt last og vektfordeling i vognene. Vekten gir også informasjon om hvor godt boggiene er balansert i forhold til hverandre.

Systemet tilpasses kundens behov
Tamtron Scalex RDW kan tilpasses enhver kunde, avhengig av kundens behov. Vekten kan bygges inn i svært lange konfigurasjoner for veiing av vogner m/ulik last og i ulik lengde.
Løsningen kan også tilrettelegges for flere spor i ulik sporvidde side om side.
Muliggjør veiing av gods i vogner, som er produsert for ulike geografiske områder.

Railway_pdf_cover