Tamtron Scalex Trapper Jernbanevekt

Tamtron Trapper er det beste veiesystemet på markedet som er godkjent for kjøp og salg.

Kategori:

Store gruver, nasjonale transportoperatører og oljeraffinerier over hele verden bruker og holder sin lit til Trapper’s nøyaktighet. Med mer enn 500 leveringer verden over i over 30 år !

  • Typegodkjent i høyeste nøyaktighetsklasse iht MID direktivet
  • Stasjonær og “in-motion” veiing
  • Også egnet for “in-motion” veiing av vogner med væske
  • Rask installasjon – ikke behov for skinnearbeid

Veiing under bevegelse – fast og flytende gods
Veiing av vogner i bevegelse går raskt og enkelt med Trapper. Toget kjøres med jevn hastighet over vekten og systemet veier hver vogn separat. Godsvogner med flytende væske veies også i bevegelse. Trapper vektsystem er godkjent for kommersiell veiing.

Rask og økonomisk installasjon.
Trapper vektsystem installeres direkte i sporgangen. Det er ikke behov for betong og installasjonstiden er kort, hvilket er kostnadsbesparende.

Tilbehør
• Sidelastsensor
• Hastighets kontroll
• Radioaktivtetskontroll modul.
• Automatisk identifisering av lokomotiv og/eller spesialvogner
• Interface/integrasjon mot brukernes eget CRM system.
• Trådløs dataoverføring mellom veieelektronikk (Scalex 200) og brukerens PC
• Programvareoppdatering / support via linje. (LAN, WLAN, etc.)

Railway_pdf_cover