Tamtron Silver Point+ Jernbanevekt

Et nytt system for automatisk og dynamisk kontroll av vekt : Silver Point

Kategori:

Ettersom utviklingen har ført til at det nå er forskjellige operatører av togmateriell og banelegeme har det oppstått et behov for å kontrollere at togene ikke påfører skinnegangen skade p.g.a overlast og ødelagte hjul. Overlastede og feillastede vogner er ikke bare en sikkerhetsrisiko, men forårsaker også slitasje på skinnegangen som igjen medfører økte vedlikeholdskostnader og redusert levetid for banelegemet. Dette kan avhjelpes med SILVER POINT+ Automatisk ubemannet kontrollpunkt.

Silver Point+ installeres raskt og enkelt, uten grunnarbeider eller kapping av skinner. Sensorene monteres inn i skinnene, med måleelektronikk og datasystem enten i et eget kabinett ved sporet eller innendørs i en kontrollstasjon.  I begge tilfeller vil Silver Point+ fungere som en helautomatisk, ubemannet trafikkontroller som gir alarm om overvekt eller feillastede vogner.  Forhåndsdata på togsettet er ikke nødvendig ettersom systemet registerer passerende tog med lokomotiver og 2-, 4-, 6-, or 8-akslede vogner.

• Nøyaktighet/Hastighet: Opp til 8 km/time: +/- 1%, opp til 20 km/time: +/- 2%
• Vektintervall: 0-20 tonn pr hjul
• Deling: 100 kg
• Grensesnitt: RS 232C
• Nettverk: LAN, WLAN
• Klassifisering: Målesensor IP67, elektronikk IP55
• Driftstemperatur: -40°C til +50°C

Utstyr:
* 2 par Silverpoint målesensorer
* 2 stk Scalex 1800 vektindikatorer
* 1 stk PC for vektanalyse
* 1 stk skriver
* 1 stk koblingsboks
* 1 stk kabling

Railway_pdf_cover