Vi leverer flere modeller jernbanevekter for veiing av tog i fart. Disse kan brukes til kjøp/salg, kontroll av togvekt og akselvekt samt til å detektere flatt hjul.