Scaleit AS er et privateid, uavhengig aksjeselskap med hovedkontor utenfor Oslo og avdelingskontorer lokalisert i fire av landets regioner Sør-Vest (Stavanger), Nord-Vest (Ålesund), Midt-Norge (Trondheim) og Nord-Norge (Tromsø). Vi er den eneste fullsortiments vektleverandør i det norske markedet.

Våre kunder er et tverrsnitt av Norsk industri og offentlig virksomhet, hovedtyngden er innenfor PGA, Miljø og Næringsmiddelindustrien. På vår referanseliste har vi alle typer kunder, fra den minste torghandler til de største konsern og entreprenører. Våre leverandører leverer innovative løsninger av høy kvalitet, og er i all hovedsak utenlandske. Vi vektlegger langsiktige relasjoner til leverandører, og søker normalt å være eksklusiv representant for våre leverandører.

Kvalitet: Dette betyr for oss at alle leveranser oppfyller kundens forventninger angående brukeropplevelse. Vi vil alltid kunne tilby den tekniske løsningen den enkelte kunde er best tjent med. Vi er opptatt av medarbeideres kunnskapsutvikling og å sikre at vi har kompetanse til å levere de løsninger våre kunder etterspør.

Vi er pålitelige og leverer prosjekter i henhold til avtale: Vi vil alltid tilstrebe å tilfredsstille kundenes forventninger. Vi er ansvarlige, jobber effektivt og sørger for at våre prosjekter leveres iht avtaler. Vi har et ønske om å etablere langsiktige forhold både til våre kunder, ansatte og leverandører.

Vi fokuserer på å tilby produkter med høy bruksverdi: Vår policy er å levere varer og tjenester av en slik kvalitet at vi bygger opp et best mulig omdømme og at vårt firmanavn blir forbundet med driftssikkerhet. Vi tilbyr service og support på våre produkter gjennom hele levetiden, og sørger for at produktene gir god bruksverdi, lang levetid og dermed god totaløkonomi for kunden. 

Vi søker å etterleve alle lovkrav som regulerer vår virksomhet: Vår virksomhet reguleres av lover på mange områder, både på personale, drift og produkter. Vi søker å etterleve alle lovkrav som regulerer vår virksomhet.

Vi ønsker å forbedre oss: Vi forplikter oss til å søke kontinuerlig forbedring på alle områder og søker å lære av våre feil, slik at vi kan levere bedre produkter på en mer kostnadseffektiv måte til beste både for våre kunder og oss selv.

Last ned vår komplette Kvalitetshåndbok som pdf