Kontroll_av_tunglodd

Lovpålagt kontroll av våre tunglodd

Vi må selvsagt også følge reglene…

Innenfor mål og vekt finnes det regler for kvalitetskontroll og sporbarhet, ikke bare for vekter og måleutstyr men også for loddnormaler og referanser. 

Vi som leverandør må også følge disse reglene, og i disse dager var det våre tunglodd på 1000 kg som skulle kontrolleres og sertifiseres, noe vi er pålagt å gjennomføre annethvert år.  Det er Justervesenet som gjennomfører denne kontrollen for oss.  

Man skulle ikke tro at et jernlodd vil variere i vekt over tid, men disse loddene påvirkes av mekanisk slitasje, korrosjon og nødvendig vedlikehold.  Vi har derfor på forhånd kontrollert og regulert loddene slik at Justervesenets jobb kan gjennomføres raskt og effektivt.

Kontrollen utføres på vår egen referansevekt, en massekomparator med nøyaktighet ±10 gram på 1500 kg.  Loddene skal være 1000 kg ±100 gram for å klare kvalitetskravet.

Vi har selvsagt kontrollodd i nærmest alle vektklasser her hos oss og disse 1000 kg-loddene er vi nærmest alene på markedet om å ha. Disse loddene benyttes for kontroll av tyngre vekter som bilvekter, containervekter, hjullastervekter og store plattformvekter.

Totalt har vi nærmere 50 tonn med kontrollodd, hvorav et lite utvalg befinner seg ute hos våre avdelingskontorer.

Tunglodd_1tonn

Bildene viser Nikolai (avdelingsingeniør hos Justervesenet, til venstre i bildet) og vår egen servicetekniker Roy Arne (til høyre) i full gang med kontrollen av våre mange 1000kg lodd.

For hvert femte lodd som kontrolleres må vi kontrollere mot Justervesenets egne loddnormaler.

Kontroll_tunglodd
Justervesenets_kontrollodd