PedersenKranTransport_1

Når 30 tonn med kontrollodd skal ut på tur…

…kreves en solid transportør.

I forbindelse med montering av ny bilvekt/brovekt ute hos våre kunder, må vekten selvsagt kalibreres og godkjennes før den tas i bruk. Vi er som leverandør autorisert til å utstede samsvarserklæring slik at vekten blir godkjent brukt til kjøp/salg.  Før samsvarserklæring kan utstedes må vekten kontrollveies helt opp til full kapasitet ved bruk av våre 30 tonn loddnormaler.  Maks tillatt feil på en 60tonn/50kg vekt er ±150kg på full belastning.

Våre kontrollodd er stadig vekk ute på tur og her på østlandsområdet har vi Pedersen Kran & Transport v/ Odd som er fast transportør av loddene våre. Odd har egen truck på hengeren og fikser det meste selv når han ankommer lageret vårt for å hente ut lodd. I forrige uke var det 30 tonn med kontrollodd som skulle ut på ulike anlegg gjennom de neste dagene.

Odd er nøye med nøyaktig plassering av lasten og fikser truckkjøring med mesterlig presisjon. Som bildene viser, gjenstår kun god sikring av lasten før transport av kontrollodd kan starte.

Vi er glade for at vi har fine samarbeidspartnere som Pedersen Kran & Transport til å bistå oss med transport.