Finnmarksand_bilvekt_1

Snart veies det både inn og ut hos Finnmarksand AS.

Med stor fokus på nøyaktig vekt!

Ca 10 minutters kjøring utenfor Alta, på vei mot Kautokeino, finner vi Finnmarksand AS, som bl.a. har fast levering av masse til Veidekke i Alta.

Etter hvert som oppdragene har blitt flere, melder det seg et behov for nøyaktig veiing både inn og ut. De har valgt bilvekt med tilhørende utstyr fra Scaleit AS og her vil det også være mulig å veie ulik type last på bil og henger, da hver vekt består av 2 uavhengige vekter (9 meter og 15 meter). I tillegg vil det være montert kamera som fotograferer lasten, samt bommer som forhindrer at kjøretøy kan kjøre før registrering er fullført.

Vektene skal godkjennes denne uken og i neste uke vil både bommer og sjåførterminaler komme på plass. Vi takker for oppdraget og gleder oss til å ønske første lass velkommen over vekten.

Finnmarksand_bilvekt_2