Scaleit_logo_200x68

Velkommen til Scaleit AS sin side. Den 1. juli 2021 fikk Scaleit AS nye eiere – finske Tamtron Group. Fra 1. januar 2023 tar vi steget ytterligere og bytter navn til Tamtron AS. Se Pressemelding for mer info.

Vi vil fortsette å være en god leverandør og samarbeidspartner for våre eksisterende og nye kunder. Tamtrons oppkjøp av Scaleit vil i hovedsak føre til at vi kan levere et bredere produktspekter, samt ha en enda større fagkunnskap å tilby våre kunder.

Tamtron_200x61

On July 1st 2021, Scaleit AS got new owners – the Finnish company Tamtron Group. From January 1st our company name will change – from Scaleit to Tamtron AS. See Press Release for more information.

We will continue to be an important supplier and partner for our existing and new customers. Tamtrons acquisition of Scaleit will mainly mean that we can deliver a wider product range, as well as have even greater professional knowledge to offer our customers.