Behandling av personopplysninger i Scaleit AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss f.eks for å bestille varer, be om et tilbud eller informasjon om et av våre produkter vil Scaleit AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Scaleit AS deler aldri personopplysninger med tredjepart. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Scaleit AS ved daglig leder Steinar Olsen.

Kontaktinformasjon til Scaleit AS er:

Scaleit AS
E-post: post@scaleit.no
Telefon: +47 64 83 67 50
Adresse: Vestvollveien 30 B, 2019 Skedsmokorset
Org. nr: 919 671 599

Hvilken informasjon samler vi inn:
Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse.
2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
3. Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) Dette brukes kun til å trekke ut ulik statistikk, slik som antall besøkende til siden osv. og i denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Kommentarer på Scaleit Facebook
Alle innlegg og tilhørende kommentarer arkiveres i tråd med Facebooks egne erklæringer.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål person-opplysningene ble samlet inn for.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi lagrer om deg.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.