Dymond D

Med to røntgen systemer posisjonert 90°, inspiserer Dymond D maskinen produktet fra to sider!

Kategori:

Med to røntgen systemer posisjonert 90°, inspiserer Dymond D maskinen produktet fra to sider (eksklusiv Dylog patent), dette gir et mye høyere sikkerhetsnivå med færre blindsoner i emballasjen.

Med dette systemet kan Dymond D maskinen inspisere alle typer emballasje med en sannsynlighet for funn med nærmere 100%.
Dymond D kan identifisere forurensninger under lokk, på bunn og langs kantene i emballasjen og både store og små biter av glass.

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon rundt denne teknologien.

Produkter som kan inspiseres:

Tetra-pak Glass Hermetikk
Dym.SDM_Tetrapak DymSDM_Glass DymSDM_hermetikk