Dini Argeo WeiMonitor

Dini Argeo WeiMonitor – Overvåking og registrering av vekt i sanntid.

Kategori:

Programvaren WeiMonitor gir deg mulighet til overvåke og registrere vekt i sanntid.
Veiedata kan eksporteres/lagres som tekst eller Excel fil.
Programvaren kan kommunisere med de fleste vektindikatorer fra Dini Argeo.

• Kommunikasjon: RS23, USB, Ethernet-Wifi (TCP-IP)
• Automatisk lagring av vektdata med innstillbar tidsintervall
• Manuel lagring av vektdata
• Emulering av tastatur for input av vektdata
• Lagre data som tekst eller Excel fil

Pdf-cover