Multipack

Komplett merking, sporing og lagerstyringssystem for næringsmiddelindustrien.

Med Multipack får du et komplett produksjonsstyringssystem som inkludere alt som skal veies, merkes, lagerføres, ordrepakkes og spores. I administrasjonen får man full oversikt over hva som er pakket og merket på hver ordre, og produksjonen har et enkelt og oversiktlig system for all pakking og merking. Full sporbarhet og kontroll over alle kasser, paller og fraktbrev.

Systemet kan integreres mot en rekke økonomisystemer, Pakkseddel nivå 4, pakkerifiler og journalsystemer. Full sporbarhet over alt som er pakket helt ned til siste kasse. Systemer kan skaleres ned til merking av enkelt F-pack, D-pack, T-pack, ordrebekreftelser, pakksedler og fraktbrev. Integrasjonsløsninger mot Pakkseddel nivå 4 gjør at f.eks. ordre kan komme automatisk inn i Multipack. Under behandling av ordre vil elektroniske ordrebekreftelser og pakksedler sendes ut til angitt mottaker. Dette gjør ordrebehandlingen din enda enklere.