Progress

Det komplette produksjonsovervåkingssystemet.

Kategori:

Komplett oversikt over logistikk, merking, sporing, resepter, avvik og intern kommunikasjon etc.
Med Progress har alle i bedriften tilgang og kontroll over det man vil ha kontroll over. Brukes av alle funksjoner i hele bedriften.

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon og en forklaring på alle mulighetene som finnes i dette systemet.

PROGRESS – programvare for næringsmiddelindustrien
 
KONTROLL – KOMMUNIKASJON – DOKUMENTASJON

 
Progress er et komplett produksjons overvåkningssystem som er utviklet over flere år av norsk produksjonsbedrift av næringsmidler.Progress gir deg kontroll på hele din produksjon fra mottak til ferdig vare.
 
* Gir deg full oversikt over mål og produksjons status til enhver tid.
* Knytter bedriften tettere sammen og benyttes av lager, trucksjåfører, operatører, kvalitetspersonell, økonomi, innkjøp, leder
etc.
 * Er basert på brukervennlige skjermbilder velegnet for «touch screen».
 * Kan integreres mot bedriftens ERP system.
 * Er velegnet for små, mellomstore og store bedrifter.
* Er laget og supporteres av vår samarbeidspartner Baseit AS.

Progress har bl.a. følgende funksjoner:
Mottak
Kontroller
Sperring
Sporing
Produksjon
Produksjonsplanlegging
Reseptstyring
Allergen håndtering
Ernæringsinnhold
Produksjonsskjema
Kontroller
Tid og forbruk
Datafangst fra for eksempel sjekkveier, metalldetektor, røntgen, PH, temp., Brix.
Produksjonsmål – status – resultat. Produksjons speedometer
Avvik
Sporing
Lagerstyring
Lagerstatus
Plukk
Sporing
Sperring
EDI pakkseddel nivå 3 og 4 (elektronisk pakkseddel)
Støtte for el. NLP registrering (paller)
Støtteprosesser
Grunndata (Innsatsfaktorer/Ferdigvarer/Kunde/Leverandører)
Planlegging (Innkjøp/Produkt/Bemanning)
Kvalitet (Avvik/Reklamasjon/Dokumentstyring)
Analyse (Statistikk, Etterkalkyler, Nedetid)
Intern Kommunikasjon
Dokumentsenter
HACCP*
Etikettprint** – eget layout design program
Mobil app. for full oversikt selv når du ikke er på kontoret.
*Progress støtter krav til dokumentasjon av HACCP og ISO/FSSC 22000
**Progress støtter Honeywell, Sato, Godex, Datamax

Tilleggsmoduler:
 

Progress tid
Stemple inn/ut
Interaktiv visning
Felles meldinger
Besøksprotokoll
Selvbetjent løsning
Etikettprint
SMS mulighet
Definer spørsmål – besøk inn i produksjon?
Godkjenning av besøk etter utfylt skjema
SMS integrasjon
Send melding kopi til tlf. nummer.
Svar fra SMS til Progress
 
Kurs
Hvem har deltatt på hva?
Sikre påkrevd kurs er utført før produksjon
Dokumenter kursvirksomheten