avd.Toverud

Valgte Scaleit AS som leverandør  –  har ikke angret ett sekund!

…sier en svært fornøyd kunde.

Uttalelsen kommer fra Stephano Smit, som siden januar 2015 har jobbet hos Åsland Pukk AS. Stephano er administrativ leder og ansvarlig for salg hos bedriften. Her forteller han litt om prosessen rundt det å skulle implementere et nytt system for veiing av ulike typer masse.

– For oss var det naturlig å ta kontakt med Scaleit AS tilbake i 2015, da vi ikke var fornøyd med det systemet vi hadde. Grunnet bl.a. Follo-prosjektet, så visste vi at behovet for brovekter av god kvalitet og et velfungerende system ville være helt nødvendig for oss.

Etter kun 2,5 mnd med dialog og forberedelser, var brovekter, kontainerkontor og et komplett system med både sjåførterminaler, kamera og bommer på plass på hele 4 avdelinger samtidig!  

Alt har gått på skinner

– Vi er så fornøyde med Scaleit som leverandør og vi føler oss 100% ivaretatt som kunde – både fra ansvarlig selger og fra supportavdelingen. Vi opplever at de kommer med god veiledning og gode løsninger når vi tar kontakt, og vi får alltid svar på våre henvendelser.

Smidig overgang

– 1. februar i år gikk vi (Åsland Pukk) sammen med Skanska Industrial Solutions AS og dannet Viken Miljøpark AS. I forbindelse med denne overgangen ble jeg spesielt imponert over den oppfølgingen og den gode hjelpen vi fikk fra Scaleit  – de bidro med sine ressurser utover kvelden dagen før oppstart, slik at alt var klart til oppstart morgenen etter. Nok en bekreftelse på at vi hadde valgt riktig leverandør!

Stephano_300x300
Administrativ leder Stephano Smit kan
smile fornøyd og konstatere at
veiing inn og ut av anleggene fungerer
svært tilfredsstillende.

Om Viken Miljøpark AS

Viken Miljøpark AS (VIMAS) er et selskap etablert av Skanska, GHG (Gunnar Holt Grusforening) og HI Gruppen (Hæhre Isachsen gruppen) i 2020. Selskapet har spesialisert seg på gjenvinning av steinmaterialer og overskuddsmasser (stein, asfalt, gravemasser og betong) i bynære vekstområder, ved bruk av MasseHUBer eller terminaler. Selskapet produserer og selger pukk fra entreprenørstein, samt har sluttdeponi for ferdig behandlede masser. Pr dato har de avdelinger på Fornebu, Vinterbro og Toverud (i Sylling). Nye avdelinger vil tilkomme i fremtiden.

Scaleit har levert varene

Så langt har Scaleit AS levert 4 stk kontorcontainere, 5 stk brovekter, 5 stk sjåførterminaler, samt 3 stk hjullastervekt, kamera og bommer til de ulike avdelinger i Viken Miljøpark AS.