Produktinspeksjon

Kvalitetskontroll har blitt en strategisk og avgjørende faktor for alle bedrifter som arbeider for å tilfredsstille et stadig mer krevende marked. Identifisering og inspeksjon av produkter, samt mulig deteksjon av forurensninger, kan være avgjørende faktorer for en bedrifts suksess. Reklamasjoner kan være ødeleggende for et varemerke og kan få fatale følger. Scaleit AS, i samarbeid med vår leverandør Dylog, tilbyr kvalitetsmaskiner for røntgeninspeksjon for å sikre produkter før de forlater produksjonslokalet. Dylog har konstruert og produsert denne type maskiner i snart 20 år, og leverer driftssikre og brukervennlige maskiner til hele Europa. Scaleit AS har egne serviceteknikere som utfører oppstart, kalibrering av maskin samt opplæring av personell ute hos våre kunder.