Installasjon, service og kontroll av vekter og vektsystem

En vekt er avhengig av kontroll og kalibrering for at den skal fungere korrekt og oppnå forventet levetid. Behovet for ettersyn vil variere med bruksmønster og belastning. Ved bruk av vekt i økonomisk sammenheng, er det eiers eget ansvar at vekten oppfyller de til enhver tid gjeldende krav. Avvik i en vekt kan ikke bare være kostbart der pris beregnes ut i fra en gitt vekt, men også ha konsekvenser for dosering av produkter som veies opp. Avhengig av bruk, anbefales det kontroll av vekter hvert år eller annet hvert år. Våre teknikere kan utføre kontroll på alle typer vekter, uansett leverandør.

I tillegg til at våre teknikere besørger korrekt installasjon av utstyr, yter de også landsdekkende service på alle typer vekter og vektsystem – enten om kunde tilkaller oss ved behov, eller man inngår en Serviceavtale. Sistnevnte innebærer at våre teknikere følger opp der hvor det avgjørende med en årlig kontroll, de kontakter kunden og avtaler tid når det nærmer seg tid for ny kontroll. Har man en Serviceavtale, slipper man å følge opp tidsintervallene selv  –  våre teknikere tar seg av dette.

Våre teknikere kan også bistå med råd og veiledning i hvordan man får maksimal økonomisk effekt av sin vektinvestering. Vi har en stor stab med godt kvalifiserte teknikere, samt et komplett delelager, noe som gjør oss i stand til å tilby rask respons, effektiv service og dermed også minimal nedetid for kunden. Vi har også Justergodkjente kontrollodd for kalibrering av bilvekter opp til 60 tonns kapasitet.

Be gjerne om tilbud på Serviceavtale med oss  –  det vil gi deg følgende:

  • Du slipper å følge opp tidsintervall – vi gjør dette for deg og tar kontakt for å avtale tid.
  • Tilsendt Kontrollrapport etter utført kontroll.
  • God pris.

Vi har velkvalifiserte teknikere ved vårt hovedkontor på Skedsmokorset, i tillegg til våre avdelinger i Stavanger, Ålesund, Trondheim og Tromsø.