Ofte stilte spørsmål

Transportsikring

Scaleit AS: Når en vekt sendes ut fra vårt lager, kommer den med en form for transportsikring for å sikre stabilitet under transport. Dersom denne ikke fjernes før vekten tas i bruk, vil ikke vekten fungere slik den skal. Transportsikring kommer i ulike løsninger, avhengig av leverandør og type vekt. Se etter merking på selve vekten, eller et vedlegg som informerer om sikringen, i emballasjen som vekten kom i. Det kan være biter av skumgummi, skruer osv – eller som vist her, en liten plastbit plassert i hvert hjørne.

Scaleit AS: Justervesenet sier følgende på sin nettside:

Justervesenet utfører tilsyn med alle typer vekter med alle kapasiteter som benyttes i forbindelse med økonomisk oppgjør, det være seg alt fra analysevekter i laboratorier til høykapasitetsvekter i industri og produksjon. Det er et krav at vekter som benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør og til andre formål spesifisert i Forskrift om måleenheter og måling, skal være underlagt tilsyn av Justervesenet. Det er en forutsetning at vektene som benyttes har en gyldig samsvarsvurdering. Det er lov til å bryte plomben for å reparere vekten, men bruker (vektens eier), har da ansvar for at vekten plomberes på nytt og at det sendes melding til Justervesenet om dette før vekten tas i bruk igjen. Justervesenet kan da komme til å foreta et nytt tilsyn.

Paragraf_symbol

Innholdet i tilsynet vil kunne variere fra gang til gang, at det er gjennomført et tilsyn må derfor ikke oppfattes som en “garanti” fra Justervesenet om at alt er i orden. Det er bruker selv som er ansvarlig for at kravene er oppfylt til enhver tid. Imidlertid vil et tilsyn vanligvis innebære:

  • En nøyaktighetskontroll, hvor det kontrolleres at vekten oppfyller krav til nøyaktighet.
  • En vurdering av dokumentasjon og godkjenning, dvs. en kontroll av om vekten har merking, påkrevd samsvarserklæring og sikringsanordninger (plomber) som påkrevd.
  • Vurdering av bruk/visninger. Brukes vekten innenfor det området den er godkjent for? Er det andre påvirkninger? Er resultatet riktig angitt?

Les mer om tilsyn, regelverk, toleranser og krav til nøyaktighet her