coriolis

Kalibrering av tankvekter med referanse til svært nøyaktig Coriolis flowmeter.

Vår serviceavdeling dekker ethvert behov for service og vedlikehold på vekter og veiesystemer, også på utstyr levert av andre leverandører.