Support/IT

Vår supportavdeling treffer du på eget tastevalg (2) ved å ringe vårt hovednummer  –  tlf:  64 83 67 50.  Ved å gå via hovednummer og taste 2, kommer du inn i køen hos vår supportavdeling og du fordeles automatisk til den av de på support som er ledig.

Avdelingen består av godt kvalifiserte medarbeidere, som alle har en god generell kunnskap i bunnen, i tillegg til hver sine spesialområder innenfor vårt brede fagfelt.

Support bistår ved installasjoner, spørsmål rundt programvare, sjåførterminal, vektinstrument, IP telefoni, pc-basert problematikk m.m.

De hjelper deg så langt det lar seg gjøre via telefon, eller de kommer ut til kunden når det er behov for det.

Kanskje har du en fast tekniker som du har kontakt med? En oversikt over våre ansatte på Support/IT finner du under Kontakt oss.