Cubiscan 125

Ønsker du korrekt stamdata så er Cubiscan 125 et utmerket verktøy for registrering av vekt, volum og bilde knyttet opp mot artikkelkode.

Kategori:

Cubiscan 125 et volumskanningssystem som først og fremst benyttes for å kvalitetssikre stamdata knyttet opp mot ERP/WMS systemer.
Systemet er brukervennlig, svært enkelt å betjene og har en rekke funksjoner for korrekt registrering av vekt, lengde, bredde, høyde, volum, bilde og artikkelkode.
Systemet er utstyr både med infrarøde sensorer for skanning av uregelmessige artikler og ultralyd for måling kubiske artikler.
Cubiscan 125 kan leveres som mobilt system inkludert tralle med batteri og strømforsyning.

Cubiscan 125 pdf_cover