Cubiscan 25

Ønsker du korrekt stamdata så er Cubiscan 25 et utmerket verktøy for registrering av vekt, volum og bilde knyttet opp mot artikkelkode.

Kategori:

Cubiscan 25 et volumskannings system som først og fremst benyttes for å kvalitetssikre stamdata knyttet opp mot ERP/WMS systemer.
Systemet er brukervennlig, svært enkelt å betjene og har en rekke funksjoner for korrekt registrering av vekt, lengde, bredde, høyde, volum, bilde og artikkelkode.
Cubiscan 25 kan leveres som mobilt system inkludert tralle med batteri og strømforsyning.

Cubiscan 25 pdf_cover